Χωροτεχνική ΑΤΕ - Τεχνική εταιρεία

GR | EN

Ανθρώπινο Δυναμικό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΓΚΙΚΑΚΗΣ
ΜΕΛΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΑΚΑΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΛΙΑΝΑ ΤΖΙΑΧΡΙΣΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΡΙΦΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΦΦΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΙΩΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Εκσκαφείς – φορτωτές 2
Διαστρωτήρες grader 2
Προωθητές γαιών 1
Αεροσυμπιεστές 6
Γεωτρύπανα wagon – drill 2
Οδοστρωτήρες δονητικοί 5
Δονητικά σκυροδέματος 5
Συμπυκνωτές γαιών 5
Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος 1
Σπαστηροτριβείο ημ παραγωγής 1.500 m³ 1
Ασφαλτοσυγκρότημα παραγωγής 80 ton/h 1
Finisher οδοστρωμάτων 1 1
Συγκρότημα προπαλείψεως (Federal) 1
Αντλίες σκυροδέματος 2
Οικοδομικοί γερανοί 2
Ηλεκτροσυγκολλήσεις 4
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 1

ΟΧΗΜΑΤΑ
Βαρέλες σκυροδέματος 1
Φορτηγά αυτοκίνητα 6 6
Πλατφόρμες μεταφοράς μηχανημάτων 50 ton 1
Τηλεσκοπικοί γερανοί 1
Λεωφορεία 1
Επιβατικά αυτοκίνητα 7

ΠΛΩΤΑ
Ρυμουλκό 1
Φορτηγίδες 2
Πλωτός γερανός 1

ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Οικόπεδο 8.000m² στο Μενίδι (θέση της πρώην RICOMEX)
Οικόπεδο 500m² στο Χαλάνδρι