Χωροτεχνική ΑΤΕ - Τεχνική εταιρεία

GR | EN
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ. 1786 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ. 1786 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

2009

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση του ΟΤ 1786 του Δήμου περιστερίου σε χώρο πρασίνου μετά αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

H κατασκευή του Ανοιχτού κολυμβητηρίου περιλαμβάνει τους απαιτούμενους για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου

 

1          χώρους ,όπως την Κολυμβητική δεξαμενή , την Κολυμβητική δεξαμενή εκμαθήσεως , τις κερκίδες θεατών , τους βοηθητικούς χώρους όπως αποδυτήρια , w.c  κ.λ.π.

 

2          ηλεκτρομηχ/κές εγκαταστάσεις όπως η εγκατάσταση της ενεργητικής πυροπροστασίας , η εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων , η εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, η εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων , οι εγκαταστάσεις κλιματισμού , θέρμανσης , αερισμού, το Μηχανοστάσιο, το Κεντρικό Σύστημα ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων BMS  , οι εγκαταστάσεις των κολυμβητηκών δεξαμενών , ανελκυστήρες κ.λ.π.

 

3          περιβάλλον χώρος με τη διαμόρφωση της τελικής στάθμης του υπό ανάπλαση χώρου και κατασκευή δαπέδων (πλακοστρώσεων κ.λ.π).   Κατασκευάζονται καθιστικά , πέργολες, περίπτερα κ.λ.π. Φύτευση και συντήρηση των  δένδρων και θάμνων που ευδοκιμούν στην περιοχή σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γεωπόνου.

 

4          δίκτυα αποχέτευσης και ομβρίων καθώς και του δικτύου εξυπηρέτησης των παρακείμενων ιδιοκτησιών που θα εξασφαλίζει την σύνδεση τους στο μέλλον με το δίκτυο χωρίς επεμβάσεις επί του καταστρώματος της πλατείας.